Netbeheerders onderzoeken dimmen van zonneparken

  • Maandag 13 juli 2020

Netbeheerders onderzoeken dimmen van zonneparken

Liander en Enexis starten een onderzoek naar het dimmen van zonneparken. Beide netbeheerders doen dit in samenwerking met producenten van duurzame energie en hopen op deze manier efficiënter gebruik te maken van het elektriciteitsnet.

Opmars wind- en zonneparken
De energietransitie is in volle gang en op steeds grotere schaal wordt er groene stroom opgewekt in Nederland. Het elektriciteitsnet is op dit moment niet ingericht op de snelle groei van wind- en zonneparken. Netbeheerders investeren daarom de komende jaren honderden miljoen euro’s om het elektriciteitsnet uit te breiden.

Dimmen zonneparken
Naast deze uitbreiding werken netbeheerders ook aan diverse innovatieve oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Het dimmen van zonneparken is daar één van. Duitsland en België passen “curtailment” al veelvuldig toe. Liander en Enexis gaan deze zomer de eerste proeven met het dimmen uitvoeren.

Stroompieken aftoppen
Curtailment betekent niets anders dan het aftoppen van stroompieken op het elektriciteitsnet tijdens het terugleveren van energie. Het afvlakken van stroompieken, die slechts een paar keer per jaar voorkomen, levert ruimte op voor 30 procent meer zonnepanelen. Ook op plekken waar nu al geen ruimte meer is voor nieuwe zonneparken.

Ontstaan van stroompieken
Stroompieken ontstaan vooral bij koel en zonnig weer. Zonneparken leveren dan maximaal terug aan het elektriciteitsnet, waardoor de spanning (Voltage) op de elektriciteitskabels hoog oploopt. Omvormers ontvangen dan een te hoge spanning, die om veiligheidsredenen uitvalt. De zonnepanelen wekken dan geen stroom meer op. De meeste omvormers schakelen zelf weer in als de spanning daalt.

Enexis en Liander gaan in verschillende pilots de potentie van curtailment in de praktijk toetsen.


Bron: Enexis en LianderGreen Desk

Green Desk biedt ondersteuning aan organisaties bij het optimaliseren van de energieadministratie, waarbij wordt gekeken naar energiekosten, energiemanagement, wetgeving, duurzaamheid en subsidies.

Contact opnemen

Green Desk
Groene Woud 1B
5255 PD Herpt

 +31612110418
 info@green-desk.nl

KVK nummer: 76849333
BTW nummer: NL003118499B47