SDE++: subsidie aangevraagd voor 4,2 gigawattpiek zonnepanelen en 2 miljard euro CO2-opslag

Voor de eerste openstellingsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is voor 2,1 miljard euro subsidie aangevraagd voor CO2-afvang en -opslag en 2,4 miljard euro zonnepanelen.

 

Daarmee is het doemscenario waar de zonne-energiesector bang voor was, dat de subsidiepot volledig opgeslokt zou worden door projecten voor CO2-afvang en -opslag, geen werkelijkheid geworden. De subsidieregeling SDE+ is sinds dit najaar verbreed naar de SDE++. Er was 5 miljard euro beschikbaar. De subsidiepot is voor 1.397 miljoen euro overtekend.

Zonnepanelen leiden de dans

Net als in de laatste rondes van de 'oude' SDE+ leiden zonnepanelen de dans qua aantal aanvragen. De 3.989 pv-projecten zijn goed voor een vermogen van 4.195 megawattpiek.

Aanvragen per fase

In de eerste fase, tot een subsidie-intensiteit van maximaal 65 euro per ton CO2-reductie, is er volgens minister Wiebes voor ruim 2,3 miljard euro subsidie aangevraagd voor met name CO2-afvang en -opslag, grote dakgebonden pv-systemen en kleine pv-systemen.

In de tweede fase, tot een subsidie-intensiteit van maximaal 85 euro per ton CO2-reductie, is het aangevraagd budget opgelopen tot 4,5 miljard euro. In deze fase waren er met name veel aanvragen voor CO2-afvang en -opslag en zon-pv.

In de derde fase, tot een subsidie-intensiteit van maximaal 180 euro per ton CO2-reductie, is de budgetclaim opgelopen tot 5,7 miljard euro, met een groot aandeel voor zon-pv veldopstellingen en elektrische boilers. Een deel van deze aanvragen loopt dus het risico achter het net te vissen.

In de vierde en laatste fase, tot een subsidie-intensiteit van maximaal 300 euro per ton CO2-reductie, liep de budgetclaim uiteindelijk op tot bijna 6,4 miljard euro. Hierbij werd het grootste deel aangevraagd voor geothermie en elektrische boilers.

De aanvragen worden op dit moment beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op volledigheid en op technische en financiële haalbaarheid.

Bron: Solarmagazine