SDE++ subsidie opent 29 september 2020

  • Maandag 25 mei 2020

Bent u voornemens te gaan investeren in projecten m.b.t. opwekking van energie of CO2-reducerende technologieën? Maak dan gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is gericht op het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen.

De SDE++ wordt gefaseerd opengesteld in de periode van 29 september tot en met 22 oktober 2020. In 2020 is er € 5 miljard beschikbaar.

Bestaande en nieuwe elementen
De SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een robuuste en effectieve regeling om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. De SDE++-regeling houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+-regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.

Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO2-emissies. De projecten worden in de volgorde van vermeden CO2 uitstoot behandeld. Technieken die energie gebruiken of opwekken worden gerangschikt op basis van de effecten op de elektriciteitssector.

Enkele SDE++-categorieën uitgelicht
Nieuw in de SDE++ is Carbon, Capture & Storage (CCS). CCS is de afvang en opslag van CO en kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie. Op verschillende locaties kan CO worden afgevangen, gecomprimeerd, getransporteerd en daarna onder de grond worden opgeslagen. Voorzien wordt opslag in lege gasvelden onder de zeebodem.
In 2020 wordt de SDE++ voor verschillende categorieën van CCS opengesteld.
Een andere verbredingsoptie is de elektrische boiler en warmtepomp. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kunnen worden ingezet als alternatief voor ketels of warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

SDE++ 2021
De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. In 2020 is een flink aantal aanvullende categorieën in de SDE++ opgenomen. Tegelijkertijd geldt dat de verbreding van de SDE+ daarmee niet is afgerond. Er zijn naar verwachting ook andere technologieën die door de SDE+ ondersteund kunnen worden.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor SDE++ subsidie? Neem contact op, wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie.

 Green Desk

Green Desk biedt ondersteuning aan organisaties bij het optimaliseren van de energieadministratie, waarbij wordt gekeken naar energiekosten, energiemanagement, wetgeving, duurzaamheid en subsidies.

Contact opnemen

Green Desk
Groene Woud 1B
5255 PD Herpt

 +31612110418
 info@green-desk.nl

KVK nummer: 76849333
BTW nummer: NL003118499B47