Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) vanaf 28 juni

  • Maandag 6 juni 2022

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren, bijv. d.m.v. zonnepanelen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). 

De SDE++ 2022 opent op dinsdag 28 juni 9:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober 17:00 uur. Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

Subsidie voor onrendabele top

Per techniek wordt de  ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dit is het verschil tussen de kostprijs van de techniek (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van de opgewekte energie of de verminderde CO2-uitstoot die de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Als de marktwaarde stijgt, heeft u hogere opbrengsten en neemt de onrendabele top af. En dus ook de subsidie die u hiervoor ontvangt. 

Basis- en aanvraagbedrag

Elke categorie heeft een eigen basisbedrag. Het basisbedrag is de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie of  de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit basisbedrag is het maximale bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Als u voor een lager bedrag subsidie aanvraagt, maakt u meer kans op subsidie. Uw aanvraagbedrag is dus lager of gelijk aan het basisbedrag.

Het basisbedrag (of het aanvraagbedrag) ligt vast voor de hele looptijd van de subsidie. Als de gemiddelde marktwaarde hierboven komt, ontvangt u geen subsidie meer. In de grafiek hierboven is dit weergegeven in jaar 13 en 14 van de looptijd van het project.

Correctiebedragen

Uit uw productie-installatie haalt u opbrengsten. Dit zijn opbrengsten van uw opgewekte hernieuwbare energie of  verminderde uitstoot van CO2. De gemiddelde opbrengsten worden jaarlijks vastgesteld in het correctiebedrag. Het correctiebedrag is onder andere afhankelijk van de gemiddelde marktwaarde van de hernieuwbare energie of de afgevangen CO2

Voor het correctiebedrag is een ondergrens vastgesteld: de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Het correctiebedrag wordt dus niet lager dan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Deze ondergrens wordt gebaseerd op ⅔ van de gemiddelde verwachte opbrengsten over de gehele looptijd van de SDE++-subsidie. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag, krijgt u de maximale subsidie.

Heeft u contracten afgesloten waardoor uw opbrengsten niet aansluiten bij de gemiddelde marktwaarde? Dan kunt u hier binnen de SDE++ zowel voordeel als nadeel van hebben. De correctiebedragen zijn namelijk niet toegespitst op uw eigen kosten en opbrengsten.

Correctiebedrag voor hernieuwbare elektriciteit

Bij de productie van groene elektriciteit en groen gas worden Garanties van Oorsprong (GvO) gecreëerd. Een GvO is een certificaat dat de afkomst van de geproduceerde energie aantoont. In de SDE++ is de waarde van de garanties van oorsprong (GvO's) voor de categorieën ‘Wind’ en ‘Zon-PV’ onderdeel van het correctiebedrag. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt de waarde van de GvO’s jaarlijks opnieuw vast. 

Voor de categorieën die onder ‘Zon-PV’ vallen, maken we onderscheid tussen elektriciteit die u op het net invoedt (netlevering) en elektriciteit die u zelf gebruikt (niet-netlevering). Er zijn in de categorie ‘Zon-PV’ dan ook 2 correctiebedragen.

Gefaseerde openstelling

De openstellingsronde van de SDE++ bestaat uit verschillende fasen. Tijdens elke fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Dit is de fasegrens. Tijdens de volgende fasen is dit maximale subsidiebedrag per ton CO2 stapsgewijs hoger. U kunt nooit meer subsidie aanvragen dan het maximum basisbedrag dat geldt voor de categorie waarvoor u aanvraagt.

Behandeling op volgorde van binnenkomst

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Binnen een werkdag (van 17:00 tot 17:00 uur de volgende werkdag) maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit. 

Rangschikking op subsidie-intensiteit

Subsidieaanvragen behandelen wij eerst op volgorde van binnenkomst. Wordt het budgetplafond op een bepaalde dag overschreden? Dan rangschikken wij op die dag de projecten op volgorde van subsidie-intensiteit.

 Green Desk

Green Desk biedt ondersteuning aan organisaties bij het optimaliseren van de energieadministratie, waarbij wordt gekeken naar energiekosten, energiemanagement, wetgeving, duurzaamheid en subsidies.

Contact opnemen

Green Desk
Groene Woud 1B
5255 PD Herpt

 +31612110418
 info@green-desk.nl

KVK nummer: 76849333
BTW nummer: NL003118499B47