Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking - open vanaf 1 april

  • Vrijdag 5 maart 2021

De postcoderoos-regeling (PCR) wordt vervangen door de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Aanvragen voor de nieuwe regeling kunnen vanaf 1 april 2021 worden ingediend bij RVO.

De nieuwe regeling in het kort:

Voor wie

  • Energiecoöperaties en VVE’s.  
  • Projecten: voor zonne-energieprojecten tussen 15 en 500 kWp en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1000 kWp.
  • Leden van de energiecoöperatie of VVE zijn particulieren of ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting en wonen bij start project in het postcoderoosgebied van productie

Financieel:

  • De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie/VVE. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie/VVE om de opbrengsten te verdelen onder de leden.
  • De energiecoöperaties ontvangen gedurende een periode van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar (dit komt overeen met de SDE systematiek).
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL adviseert jaarlijks over de hoogte van het tarief, na consultatie van de sector, op basis van de reële kosten van een PCR-project.
  • Budget: € 92 miljoen voor 2021.


Participatie:

  • Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Bij Zon is dat minimaal een lid per 5 kWp opgesteld vermogen (dus een lid mag maximaal voor 5 kWp vermogen deelnemen aan een project).
  • Alle individuele leden moeten een even zwaar wegende stem hebben in de besluitvorming , ongeacht de hoogte van de financiële inleg.


Green Desk

Green Desk biedt ondersteuning aan organisaties bij het optimaliseren van de energieadministratie, waarbij wordt gekeken naar energiekosten, energiemanagement, wetgeving, duurzaamheid en subsidies.

Contact opnemen

Green Desk
Groene Woud 1B
5255 PD Herpt

 +31612110418
 info@green-desk.nl

KVK nummer: 76849333
BTW nummer: NL003118499B47