Vermogen zonnepanelen voor het eerst groter bij bedrijven dan bij woningen

  • Maandag 22 juni 2020

In 2019 was het opgesteld vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven voor het eerst groter dan bij woningen. Het totaal opgesteld vermogen groeide met 2 265 megawatt naar 6 874 megawatt, een toename van 49 procent ten opzichte van 2018. Bij bedrijven (+59 procent) is de toename groter dan bij woningen (+39 procent). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.Midden-Groningen grootste vermogen zonnepanelen van bedrijven
Eind 2019 stond in Nederland voor 3 637 megawatt aan vermogen bij bedrijven opgesteld, een toename van 59 procent vergeleken met een jaar eerder. In de gemeente Midden-Groningen stond met 115 megawatt het grootste vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven opgesteld, gevolgd door Borsele en Emmen (respectievelijk 74 en 73 megawatt). In Midden-Groningen was ook de grootste groei van zonnepanelen bij bedrijven te zien (+108 megawatt ten opzichte van 2018). In december 2019 is daar het grootste zonnepark van Nederland in gebruik genomen. Hierdoor staat in Midden-Groningen ook het grootste totale vermogen aan zonnepanelen van bedrijven en huishoudens samen (137 megawatt).Hoogste productie groot vermogen zonnestroom in de RES-regio Fryslân
In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. In die regio’s werken provincies, waterschappen en gemeenten aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES) voor vergroening van de energievoorziening.

De doelstelling van het klimaatakkoord is om in 2030 ten minste 35 terawattuur (35 miljoen megawattuur) duurzame elektriciteit op te wekken op het Nederlandse vaste land. Deze afspraak betreft grootschalige installaties van meer dan 15 kilowatt (kW), maar staat los van hoe de energie wordt opgewekt (zon, wind, biomassa). Enkel kijkend naar grote vermogens zonnestroom leverde in 2019 RES-regio Fryslân met 191 miljoen kilowattuur (kWh) de grootste hoeveelheid hernieuwbare energie, gevolgd door Groningen, Metropoolregio Eindhoven en Zeeland. Kleine vermogens zonnestroom (15 kW of minder) zijn het meest te vinden in de Randstedelijke RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Rotterdam/Den Haag.


Bron: CBSGreen Desk

Green Desk biedt ondersteuning aan organisaties bij het optimaliseren van de energieadministratie, waarbij wordt gekeken naar energiekosten, energiemanagement, wetgeving, duurzaamheid en subsidies.

Contact opnemen

Green Desk
Groene Woud 1B
5255 PD Herpt

 +31612110418
 info@green-desk.nl

KVK nummer: 76849333
BTW nummer: NL003118499B47