Welke subsidies kunnen van toepassing zijn?


Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen beschikbaar voor
het investeren in duurzame energieopwekking of energiebesparende maatregelen.
Wij adviseren u graag vrijblijvend voor welke regeling uw bedrijf in aanmerking komt.
Indien gewenst kunnen wij de subsidieaanvraag indienen.

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt tussen dinsdag 24 november en donderdag 17 december opengesteld. Het SDE++ budget voor dit jaar bedraagt €5 miljard. Het budget voor toekomstige rondes wordt jaarlijks vastgesteld.

CO₂-reductie
CO₂-reductie is de centrale pijler in het Nederlands klimaatbeleid. Deze regeling maakt het mogelijk dat naast hernieuwbare energieproductie ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking komen voor subsidie. Daarmee heeft de SDE++-regeling een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Op die manier levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de afspraak om in 2030 49% minder CO₂ uit te stoten dan in 1990.

Subsidiebedrag
SDE++ kan worden ingediend via een veilig die gefaseerd wordt opengesteld.
Deze subsidie
vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie: maximum basisbedrag – correctiebedrag. De hoogte van de SDE++-bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijgt u minder SDE++, maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u meer SDE++, maar ontvangt u minder van uw energieafnemer.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor SDE++ subsidie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Met de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee wordt energie bespaard en wordt de CO₂-uitstoot verlaagd. Door middel van de ISDE ontvangt u een deel van de aanschafkosten van een warmtepomp of zonneboiler terug. Zo kunt u uw pand duurzaam verwarmen tegen lagere kosten.

Vooralsnog loopt de ISDE-regeling tot en met 31 december 2020. Voor apparaten die worden geplaatst in een gebouw waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd, kan geen subsidie worden aangevraagd.

Subsidiebedrag
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type en het vermogen van het apparaat. Het product moet op de apparatenlijst staan vermeld om in aanmerking te komen. De beschikbare ISDE subsidie in 2020 is €100 miljoen. De subsidie dient aangevraagd te worden voordat het apparaat is aangeschaft.

Als uw organisatie investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie komt u mogelijk in aanmerking voor Energie-InvesteringsAftrek.

Hoeveel voordeel biedt EIA?
Deze regeling levert inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers gemiddeld 11% voordeel op.
Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2020 is er een budget van € 147 miljoen. De minimale investering moet € 2.500 bedragen.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
• U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Op welke investeringen is EIA van toepassing?
De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen (vermeld op de energielijst 2020) die een forse energiebesparing opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LED verlichting, zonnepanelen (aangesloten op een kleinverbruik aansluiting) of HR-glas.
Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst (bovenop de gebruikelijke afschrijving). De aanvraag dient binnen 3 maanden ingediend te worden nadat de investeringsverplichting is aangegaan.

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2020 bedraagt € 500.000.
De vennootschapsbelasting is 16,5% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25% boven € 200.000.
U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen.
EIA bedraagt 45% van € 300.000, dat is € 135.000.
De fiscale winst wordt nu € 365.000 (€ 500.000 - € 135.000).
Zonder EIA betaalt u € 108.000 vennootschapsbelasting, met EIA betaalt u slechts € 74.250 vennootschapsbelasting.
Uw fiscale voordeel bedraagt € 33.750.
Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

Ondernemers profiteren met de MilieuInvesteringsAftrek van een aftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget voor 2020 voor MIA is € 124 miljoen.

Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft. U komt voor de MIA in aanmerking als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen.
Ook bij de aanschaf van elektrische auto's of waterstofauto's kunt u fiscaal voordeel krijgen door middel van de MIA.

Voorwaarden MIA
- MIA aanvraag dient binnen 3 maanden na opdracht tot levering te worden ingediend.
- De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.
- De investering moet vermeld staan op de Milieulijst 2020.

Rekenvoorbeeld
Uw fiscale winst bedraagt na de reguliere afschrijving € 75.000 en u betaalt 25% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf.
U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D bedraagt 27% van € 50.000: dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 - € 13.500).
Zonder MIA zou u €75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen.
Door gebruik te maken van de MIA betaalt u echter maar € 61.500 x 25% = € 15.375 belasting.
Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 3.375.

 

Contact

Bent u benieuwd wat Green Desk voor uw bedrijf kan betekenen of heeft u een vraag?
Laat een bericht achter, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Whatsapp Green Desk