INFORMATIE- EN ENERGIEBESPARINGSPLICHT

VOLDOET UW BEDRIJF AAN DE INFORMATIE- EN ENERGIEBESPARINGSPLICHT?


Sinds 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u wellicht verplicht bent om de overheid te informeren over de besparingsmaatregelen die uw bedrijf heeft genomen.
De informatieplicht biedt gemeenten en omgevingsdiensten meer inzicht in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen, waardoor de toezichtstaak effectiever kan worden uitgevoerd.

De wet milieubeheer verplicht organisaties die meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas verbruiken om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om maatregelen die een terugverdientijd van korter dan vijf jaar kennen.

De informatieplicht leidt tot een overzicht van genomen en nog te nemen maatregelen die door het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) getoetst wordt. Indien blijkt dat een maatregel nog niet genomen is, wordt u verplicht deze alsnog te nemen. Een voorbeeld is het vervangen van conventionele verlichting door een LED variant.

Uitgezonderd van de informatieplicht zijn glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem, bedrijven of instellingen waarvan alle Wet Milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), Wet milieubeheer-inrichtingen type C, die een omgevingsvergunning hebben en bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Heeft uw bedrijf nog niet voldaan aan de informatieplicht?
Indien u meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 verbruikt én bovenstaande uitzonderingen niet op uw bedrijf van toepassing zijn, dient u alsnog zo spoedig mogelijk (had vóór 1 juli 2019 gemoeten) de Erkende Maatregelenlijst te rapporteren aan het bevoegd gezag. Ook dient u een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer u welke maatregelen gaat nemen en welke impact dit heeft op uw organisatie.

Green Desk verzorgt de Erkende Maatregelenlijst voor u en dient het rapport in, zodat uw bedrijf aan de informatieplicht voldoet.

Bent u benieuwd wat Green Desk voor uw bedrijf kan betekenen of heeft u een vraag? Laat een bericht achter, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.